sâmbătă, 23 octombrie 2010


“Toacă de vecernie a vieţii…”

Bătrâneţea nu înseamnă doar boală şi suferinţă, singurătate şi durere. Poate trupul slăbeşte, poate memoria scade, dar se poate întări sufletul. Dacă omul ar avea doar trup, bătrâneţea ar fi zadarnică, dacă ar avea doar minte, tot ce am învăţat o viaţă ar putea fi simple himere ale trecutului. Însă avem de la Dumnezeu un dar nepreţuit… sufletul, care se situează peste toate celelalte. Când ajungem la sfârşitul vieţii şi ne aflăm în faţa morţii nu putem lua nimic cu noi, nici măcar trupul, doar sufletul. Şi atunci bătrâneţea poate fi posibilitatea de a ne întoarce către sufletul uitat al omului. Iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spune: “Dacă, pentru trup, timpul, în curgerea sa, aduce îmbătrânirea, sufletul însă poate cunoaşte o îmbogăţire, o întinerire, o creştere neîntreruptă. E condiţia specific umană de a creşte nu numai fizic, ci şi spiritual, creşterea spirituală continuând chiar atunci când încetează creşterea fizică”.

Chiar dacă ştim bine că nu trebuie să aşteptăm ceasul al doisprezecelea pentru a începe să trăim luminaţi de Duhul Sfânt, mulţi dintre noi facem acest lucru. Mulţi suntem în viaţă căldicei, iar la bătrâneţe ne înţelepţim. Însă chiar acest lucru înseamnă să îmbătrâneşti, să devii mai înţelept, dacă nu… ai îmbătrânit degeaba. Tocmai prin aceasta se caracterizează bătrâneţea; prin apropierea de Dumnezeu în mare parte datorită conştiinţei morţii. În timp ne dăm seama că această viaţă este trecătoare, şi atunci la bătrâneţe ne oprim din fuga prin viaţă şi ne gândim la sufletul nostru.

Este greşit să abordăm astfel viaţa… aşteptând să ne întoarcem la Hristos mâine pentru că e posibil să nu mai avem un alt mâine. Iar dacă totuşi am ajuns la bătrâneţe este pentru că Dumnezeu ne iubeşte prea mult ca să ne lase să murim fără să ne înţelepţim şi fără să ne lăsăm luminaţi de Duhul Lui. ACUM este momentul să ne întărim spiritual, să ne îngrijim de cele ale sufletului, şi nu de cele ale trupului, şi să credem cuvintelor: “Căutaţi Împărăţia cerurilor şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă“.

Alexandra Bădiţă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ohh, cum tremură carnea pe mine,

Ohh, cum tremură carnea pe mine,

Şi lacrimi curg pline cu suspine

Din viaţa-mi plină de păcate

Ce n-o mai pot vreodată-ntoarce

Căci iată… ziua judecăţii acum este!

Şi ce priveliste înfricoşătoare

Că-s gol, din cap până-n picioare

Şi nu-i nici umbră şi nici loc

Să scap de-al patimilor foc,

Şi de mustrarea ce mă pironeşte

Din ochii Domnului ce drept în inimă-mi priveşte,

Şi oare ce cuvânt de îndreptare

Să îmi aduc cumva în apărare?

Când iată cum îmi stau în spate

Vorbe şi ganduri …şi ticăloase fapte!

Toate câte inima le-a-ngăduit

Şi toată viclenia ce-n mine a dospit,

Şi orice gând ce-adânc eu am ascuns,

Iată… m-acuză acum fără să-i pot da răspuns.

De unde să îmi iau curaj ca să-mi înalţ privirea

Când de atâtea ori eu am trădat Iubirea ?!?

Şi am făcut atâtea rele fapte

Ce-au întrecut nisipurile mării de nenumărate!

Ohh, cum stau cuprins de groază

Când am în faţă îngeri cât ochii nu pot ca să vază

Şi sfinţi cât nici cu mintea nu cuprind

De nici vreun suflet nu mai văd măcar clipind!

Nu pot în ochi pe unul singur să privesc

Căci de la slava lor ca ceara mă topesc

Şi-un tainic glas îmi roade sufletul în mine

Că nu mai pot lucra măcar un strop de bine

Iar celor ce mi-au cerut ceva vreodată

Le-aş da acum şi viaţa toată

Dar prea târziu este acum

Ca să mai pot întoarce-al vieţii drum.

De maică, prieteni şi de fraţi mă arde dorul,

Dar nu-ndrăznesc a le mai cere ajutorul

Căci dragostea ce trebuia ca să le port

Mă osândeşte acum să fiu un veşnic mort,

Şi mă privesc cu toţii muţi de durere

Văzându-mă cu-adevărat cum sunt la Înviere

Şi cine să aibe măcar o urmă de-ndrăzneală

Când toate-s date la iveală?

Până şi diavolul cel răzvrătit

Stă undeva deoparte înmărmurit,

Şi nu-ndrăzneste nici să mai cârtească

Căci iezerul de foc i-a luat şi glasul ca să mai grăiască.

Şi vântul şi cu timpul s-au oprit în loc

Şi nu vor mai mişca deloc

…Căci iată stă suflarea toată

În pragul veşniciei, la Dreapta Judecată,

Cu Dumnezeu pe tron biruitor

Ajuns la capătul răbdărilor,

Şi răsplătind la fiecare-n parte

După dreptate pentru toate.

Iar eu de cel mai greu păcat,

Din creştet până-n tălpi mă aflu vinovat

Că pentru frate nu mi-a curs prin vine

Macar o raza de iubire,

Insă inima-mi tremurând cu disperare

Imploră acum… o ultimă iertare.

Despre mine

Fotografia mea

,,  Pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: ,,

Persoane interesate