duminică, 20 iunie 2010

Sfaturi

* Lăsaţi bunele îndemnuri semănate de Dumnezeu în sufletele voastre să aducă roadă binecuvântată şi nu le ucideţi, precum aţi ucide pruncii din leagăn!
* Cenzuraţi-vă comentariile de orice fel! "Că toţi suntem îndemnaţi de aceeaşi pizmă drăcească, să ţinem mânia asupra fratelui nostru".
* Să învăţăm respectu unii faţă de alţii, rugându-ne unii pentru alţii. Îşi poate păstra deminitatea doar cel capabil să respecte!
* Certetează mâhnirea, teama şi mânia din sufletul tău. Aceste stări sufleteşi nu au dreptul să te domine, ci doar să-ţi sugereze realităţi ale vieţii!
* Atenţie la detalii, căci nu toate greşelile mai pot fi reparate!
* Tactul şi politeţea sunt mai bune decât sinceritatea orgolioasă!
* Ceea ce se întâmplă azi, chiar dacă te supără, este spre binele tau. Fii înţelegător!* Soare, rază, lumină - distincte şi inseparabile; Tăcere, Cuvânt, Sunet, sugerând imagini spre înţelegerea Sf. Treimi. Cercetează-le! * Numai cu inima poţi vedea ce este drept, pentru că esenţialul este ascuns privirii. Încearcă! Dacă deschizi Noul Testament şi citeşti în Ioan 1, 18 si 1 Ioan 4, 8-16, vei vedea că am dreptate.
* Roagă-L pe Dumnezeu să-ţi dăruiască împăcarea cu tine însuţi! Să nu îngăduim comodităţii lăuntrice să se instaleze în noi, topindu-ne asemenea dogorii de afară. Pentru ca lucrul acesta să fie posibil, cercetaţi Scripturile!
* Nu suferiţi în singurătate. Împărtăşiţi-vă gândurile şi sentimentele unui prieten/prietene şi lui Dumnezeu. Nu vă sfiiţi să vă vărsaţi inima înaintea Sa. Puteţi să vă destăinuiţi lui cu toată sinceritatea. Nu vă va respinge niciodată pentru că aveti probleme - le cunoaşte prea bine!
* Gândiţi pozitiv: umpleţi-vă gândurile de cuvinte constructive. Scrieţi-vă pe tăbliţa inimii cuvintele Sf. Ap. Pavel: "Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească" ( Filipeni 4, 8)
* Iubindu-ţi semenii pe care-i vezi, vei învăţa să-L iubeşti pe Dumnezeu, pe Care nu-L vezi.
* Se spune că omul aude doar ceea ce înţelege. Prin urmare, nu este suficient să ai urechi pentru a auzi! Gândeşte-te cât de răspândită este surzenia lăuntrică, de vreme ce însuşi Mântuitorul pronunţă cuvintele: "Cine are urechi de auzit să audă!"
* Gândiţi-vă bine şi cercetaţi-vă bine la Lumina Sfintelor Scripturi. Nu daţi prilej Diavolului. Nu lăsaţi să încolţească lăstarul "firii" din prea multă slobozenie de care se temea şi sfântul Apostol Pavel ( 1 Corinteni 8, 9; Galatani 5, 13; 1 Corinteni 8, 11; Evrei 12, 5).....
* Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veti găsi, bateţi la uşa milostivirii Sale şi vă va da belşug şi revărsări de binecuvântări şi Har. Poţi să alegi floarea care-ţi este dragă, cu cele mai frumoase şi mai alese calităţi duhovniceşti, din grădina Domnului, dacă eşti răsădit în grădina Lui, şi nu din altă parte. Altfel, vei fi pedepsit de Stăpânul grădinii. Pedeapsa Lui e aspră şi necruţătoare.
* Cel ce aude, oare nu se va ridica? Şi cel ce se abate, nu se va întoarce?... Iar cel ce se întoarce nu este lepădat, pentru că Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului, şi să se întoarcă şi să se mântuiască. Chiar şi în adâncul răutăţilor, dacă ai căzut, să nu deznădăjduieşti. Este vreme de îndreptare. Ai alunecat? Scoală-te Ai greşit, părăseşte greşala; să nu stai în calea păcatelor. Că întorcându-te, te vei ridica, şi ridicându-te, te vei mântui. După boală este sănătate şi din căinţă vine mântuirea. Îndrăzneşte, nu deznădăjduiti. Legea lui Dumnezeu nu este legea stăpânitorilor care judecă şi osândesc fără milă. Căci trăind sub har, harul depărtează osânda, aşteptând îndreptarea, până când este încă deschisă uşa, iar dupa ce se va închide uşa, Mirele nu va mai auzi pe cei rămaşi afară." (Proloagele, pag. 865)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ohh, cum tremură carnea pe mine,

Ohh, cum tremură carnea pe mine,

Şi lacrimi curg pline cu suspine

Din viaţa-mi plină de păcate

Ce n-o mai pot vreodată-ntoarce

Căci iată… ziua judecăţii acum este!

Şi ce priveliste înfricoşătoare

Că-s gol, din cap până-n picioare

Şi nu-i nici umbră şi nici loc

Să scap de-al patimilor foc,

Şi de mustrarea ce mă pironeşte

Din ochii Domnului ce drept în inimă-mi priveşte,

Şi oare ce cuvânt de îndreptare

Să îmi aduc cumva în apărare?

Când iată cum îmi stau în spate

Vorbe şi ganduri …şi ticăloase fapte!

Toate câte inima le-a-ngăduit

Şi toată viclenia ce-n mine a dospit,

Şi orice gând ce-adânc eu am ascuns,

Iată… m-acuză acum fără să-i pot da răspuns.

De unde să îmi iau curaj ca să-mi înalţ privirea

Când de atâtea ori eu am trădat Iubirea ?!?

Şi am făcut atâtea rele fapte

Ce-au întrecut nisipurile mării de nenumărate!

Ohh, cum stau cuprins de groază

Când am în faţă îngeri cât ochii nu pot ca să vază

Şi sfinţi cât nici cu mintea nu cuprind

De nici vreun suflet nu mai văd măcar clipind!

Nu pot în ochi pe unul singur să privesc

Căci de la slava lor ca ceara mă topesc

Şi-un tainic glas îmi roade sufletul în mine

Că nu mai pot lucra măcar un strop de bine

Iar celor ce mi-au cerut ceva vreodată

Le-aş da acum şi viaţa toată

Dar prea târziu este acum

Ca să mai pot întoarce-al vieţii drum.

De maică, prieteni şi de fraţi mă arde dorul,

Dar nu-ndrăznesc a le mai cere ajutorul

Căci dragostea ce trebuia ca să le port

Mă osândeşte acum să fiu un veşnic mort,

Şi mă privesc cu toţii muţi de durere

Văzându-mă cu-adevărat cum sunt la Înviere

Şi cine să aibe măcar o urmă de-ndrăzneală

Când toate-s date la iveală?

Până şi diavolul cel răzvrătit

Stă undeva deoparte înmărmurit,

Şi nu-ndrăzneste nici să mai cârtească

Căci iezerul de foc i-a luat şi glasul ca să mai grăiască.

Şi vântul şi cu timpul s-au oprit în loc

Şi nu vor mai mişca deloc

…Căci iată stă suflarea toată

În pragul veşniciei, la Dreapta Judecată,

Cu Dumnezeu pe tron biruitor

Ajuns la capătul răbdărilor,

Şi răsplătind la fiecare-n parte

După dreptate pentru toate.

Iar eu de cel mai greu păcat,

Din creştet până-n tălpi mă aflu vinovat

Că pentru frate nu mi-a curs prin vine

Macar o raza de iubire,

Insă inima-mi tremurând cu disperare

Imploră acum… o ultimă iertare.

Despre mine

Fotografia mea

,,  Pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: ,,

Persoane interesate