luni, 17 mai 2010

click here

Home > Local News > Cross revealed inside Marion couple's baked potato Home > Stiri locale > Crucea a dezvăluit în interiorul cuplului de cartofi la cuptor Marion

Local News Stiri locale

Cross revealed inside Marion couple's baked potato Crucea a dezvăluit în interiorul cartofi Marion cuplului coapte

Posted on Jan 04, 2010 by admin . Postat pe 04 ianuarie 2010 de către admin .

marionspud When Jim and Connie Gross of Marion cooked a potato, their plans were to turn it into potato skins. Când Jim şi Connie brut al Marion fierte un cartof, planurile lor au fost de al transforma în piei de cartofi. But when they cut it open, those New Year's Eve plans changed. Dar când au tăiat-o deschis, Eva cele de Anul Nou-a schimbat planurile.

This potato was special. Acest lucru a fost de cartofi speciale.

When you look at the halved potato, you can see what looks like a cross right in the middle of it. Când te uiţi la cartofi înjumătăţit, puteţi vedea ceea ce arata ca un drept cruce în mijlocul ei.

“You see this on the Internet, you hear stories about it, you see it on TV or something and most of the time you think that 'oh, that can't be true, you know, somebody has to be making this up,'” said Jim Gross. "Voi vedea acest lucru pe Internet, veţi auzi povesti despre el, îl vezi la TV sau ceva şi cele mai multe ori crezi că" Oh, asta nu poate fi adevărat, ştii tu, cineva trebuie să fie a face asta, "" a declarat Jim brut. “Sure enough, we just slice open the potato and there it is.” "Sure suficient, ne-am deschis felie de cartof şi acolo este."

Gross decided to list the spud on eBay ( find the auction here ) to raise money for the band he plays bass in, The Cedar Island Band. Brută a decis să lista Spud pe eBay ( găsi aici licitaţie ) pentru a strange bani pentru banda de el joacă în bas, Cedar Island Band. KCRG-TV9's Ashley Hinson is also a member of the group. KCRG-TV9 lui Ashley Hinson este de asemenea membru al grupului.

“We need a new trailer for our band equipment, and Jim thought it'd be great to see what we could raise for it on eBay,” Hinson said. "Avem nevoie de un nou trailer pentru echipamentele de formaţia noastră, şi Jim gandit ca ar fi grozav pentru a vedea ceea ce am putea ridica pentru el pe eBay", a spus Hinson.

The bidding continues until Jan. 13. Licitare continuă până 13 ianuarie.

– KCRG-TV9 - KCRG-TV9

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ohh, cum tremură carnea pe mine,

Ohh, cum tremură carnea pe mine,

Şi lacrimi curg pline cu suspine

Din viaţa-mi plină de păcate

Ce n-o mai pot vreodată-ntoarce

Căci iată… ziua judecăţii acum este!

Şi ce priveliste înfricoşătoare

Că-s gol, din cap până-n picioare

Şi nu-i nici umbră şi nici loc

Să scap de-al patimilor foc,

Şi de mustrarea ce mă pironeşte

Din ochii Domnului ce drept în inimă-mi priveşte,

Şi oare ce cuvânt de îndreptare

Să îmi aduc cumva în apărare?

Când iată cum îmi stau în spate

Vorbe şi ganduri …şi ticăloase fapte!

Toate câte inima le-a-ngăduit

Şi toată viclenia ce-n mine a dospit,

Şi orice gând ce-adânc eu am ascuns,

Iată… m-acuză acum fără să-i pot da răspuns.

De unde să îmi iau curaj ca să-mi înalţ privirea

Când de atâtea ori eu am trădat Iubirea ?!?

Şi am făcut atâtea rele fapte

Ce-au întrecut nisipurile mării de nenumărate!

Ohh, cum stau cuprins de groază

Când am în faţă îngeri cât ochii nu pot ca să vază

Şi sfinţi cât nici cu mintea nu cuprind

De nici vreun suflet nu mai văd măcar clipind!

Nu pot în ochi pe unul singur să privesc

Căci de la slava lor ca ceara mă topesc

Şi-un tainic glas îmi roade sufletul în mine

Că nu mai pot lucra măcar un strop de bine

Iar celor ce mi-au cerut ceva vreodată

Le-aş da acum şi viaţa toată

Dar prea târziu este acum

Ca să mai pot întoarce-al vieţii drum.

De maică, prieteni şi de fraţi mă arde dorul,

Dar nu-ndrăznesc a le mai cere ajutorul

Căci dragostea ce trebuia ca să le port

Mă osândeşte acum să fiu un veşnic mort,

Şi mă privesc cu toţii muţi de durere

Văzându-mă cu-adevărat cum sunt la Înviere

Şi cine să aibe măcar o urmă de-ndrăzneală

Când toate-s date la iveală?

Până şi diavolul cel răzvrătit

Stă undeva deoparte înmărmurit,

Şi nu-ndrăzneste nici să mai cârtească

Căci iezerul de foc i-a luat şi glasul ca să mai grăiască.

Şi vântul şi cu timpul s-au oprit în loc

Şi nu vor mai mişca deloc

…Căci iată stă suflarea toată

În pragul veşniciei, la Dreapta Judecată,

Cu Dumnezeu pe tron biruitor

Ajuns la capătul răbdărilor,

Şi răsplătind la fiecare-n parte

După dreptate pentru toate.

Iar eu de cel mai greu păcat,

Din creştet până-n tălpi mă aflu vinovat

Că pentru frate nu mi-a curs prin vine

Macar o raza de iubire,

Insă inima-mi tremurând cu disperare

Imploră acum… o ultimă iertare.

Despre mine

Fotografia mea

,,  Pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: ,,

Persoane interesate